Reklamfilm - The Breakup.

Av: Alicia Wennstig, Sara Nielsen, Stefán Hilmarsson & Simon Chekroun. 


Uppdrag
Gör en reklamfilm för Loctite Superlim

Produktens fördel
Enkelt och stenhårt 

Målgrupp
Unga vuxna 25-35 år

Tone of voice
Humor

Teknik
Mobiltelefon